ΖΥΘΟΠΟΙΟΣ / ΒΥΝΟΠΟΙΟΣ

Εικόνα του Επαγγέλματος – Προσόντα

Η επαγγελματική κατάρτιση ζυθοποιών και βυνοποιών έχει την ακόλουθη δομή (προφίλ επαγγέλματος κατάρτισης):

Δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες που ορίζουν το επαγγελματικό προφίλ

Υγιεινή
Πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες και μέσα παραγωγής
Παραγωγή βύνης
Παραγωγή γλεύκους
Ζύμωση, ωρίμανση, αποθήκευση και διήθηση μπύρας
Παραγωγή μη αλκοολούχων αναψυκτικών και μπύρας με λεμονάδα
Εμφιάλωση και συσκευασία
Εγκαταστάσεις διάθεσης ποτών και συντήρηση προϊόντος
Τεχνική υποδομή
Συντήρηση, χειρισμός και ρύθμιση

Ολοκληρωμένες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες

Επαγγελματική κατάρτιση, Εργατικό Δίκαιο και Δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας
Δομή και οργάνωση της επιχείρησης που εκπαιδεύει
Ασφάλεια και προστασία της υγείας στην εργασία
Προστασία του περιβάλλοντος
Προγραμματισμός διαδικασιών εργασίας και μέτρα διασφάλισης ποιότητας
Ενημέρωση και επικοινωνία

Τα προσόντα που αναφέρονται ανωτέρω θα προσαρμοστούν όσον αφορά στο περιεχόμενο και στη χρονική διάρκεια της επαγγελματικής κατάρτισης, στον Οδηγό Σπουδών.

top