Εξοικείωση με τα διεθνή πρότυπα φυσικής ασφάλειας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Μεθοδολογία Προετοιμασίας κάλυψης απαιτήσεων και πιστοποίησης
Αξιοποίηση της πιστοποίησης σε καινούριες αγορές

Διευθυντικά στελέχη – Επιχειρησιακοί διευθυντές & προϊστάμενοι – Διευθυντές ασφαλείας – Fleet managers/planners –  Logistics managers και Διευθυντές Αποθηκών –  Ιδιοκτήτες / Διαχειριστές χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων

Dr. Παναγιώτης Λαιμός – TAPA Certified Trainer & Auditor

Χρυσάνθη Λαιμού, Msc – TAPA Certified Trainer & Auditor

250 € (Μέλη του Επιμελητηρίου)

300 € (Μη Μέλη του Επιμελητηρίου)

Πρότυπα Φυσικής Ασφάλειας για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και συγκεκριμένα το Πρότυπο Ασφαλείας για Αποθήκες TAPA FSR 2017, το Πρότυπο Ασφαλείας για Οχήματα TAPA TSR 2017 και το νέο Πρότυπο Ασφαλείας για Χώρους Στάθμευσης TAPA PSR 2017.

Με τη συνεργασία:

EARLY BIRD FEES

(Έως 2/3/2020)

 

200 € (Μέλη του Επιμελητηρίου)
250 € (Μη Μέλη του Επιμελητηρίου)

top