Διττή εκπαίδευση | Dual.com.gr

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης για εμπειροτέχνες εργαζόμενους και εποχιακά απασχολούμενους σε Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές επιχειρήσεις με Γερμανικές Προδιαγραφές & Πιστοποίηση

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης διάρκειας τεσσάρων μηνών σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο που οδηγούν σε εξετάσεις πιστοποίησης προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης

Τα Προγράμματα Μετεκπαίδευσης έχουν ως σκοπό την αναβάθμιση - επικαιροποίηση των γνώσεων και τον εκσυγχρονισμό της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ακόλουθες ειδικότητες ξενοδοχειακών επαγγελμάτων:

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης περιλαμβάνει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση τεσσάρων (4) μηνών συνολικής διάρκειας (480 ωρών).
Η θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση πραγματοποιείται σε σύγχρονες επαγγελματικές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και παρέχεται από πιστοποιημένους εισηγητές – επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία.

Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στις γραπτές, προφορικές και πρακτικές εξετάσεις, προκειμένου να λάβουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που χορηγεί το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Για το κόστος συμμετοχής στα προγράμματα DUAL Hellas μπορείτε να ενημερωθείτε από το εκπαιδευτικό μας κέντρο.

Σε ποιους απευθύνεται

Τα επαγγελματικά σεμινάρια μετεκπαίδευσης απευθύνονται σε εργαζόμενους και εποχιακά απασχολούμενους εμπειροτέχνες Ξενοδοχοϋπαλλήλους, Ειδικούς Εστιατορίου και Μάγειρες χωρίς επαρκή εκπαίδευση στην ειδικότητά τους, με αποδεδειγμένη πενταετή προϋπηρεσία και επαγγελματική εμπειρία στις παρακάτω ειδικότητες:


 • Ξενοδοχοϋπάλληλος: Υπάλληλος Υποδοχής - Βοηθός Υποδοχής – Θυρωρός, Βοηθός Θυρωρού, Νυκτερινός θυρωρός, Γκρουμ
 • Ειδικός/ή Εστιατορίου: Υπεύθυνος Εστιατορίου - (Maitre & Sous Maitre) - Σερβιτόρος – Βοηθός Σερβιτόρου - Bartender και Βοηθός Bartender
 • Μάγειρας/Μαγείρισσα: Μάγειρας Α’, Β’, Γ’ – Βοηθός Μάγειρα, Μπουφετζής

Γνώσεις – Δεξιότητες


Οι γνώσεις και δεξιότητες, που αποκτούνται με την παρακολούθηση του προγράμματος για το επάγγελμα του/της Μάγειρα/Μαγείρισσας περιλαμβάνουν:

 • Ορολογία ξένων γλωσσών στις ειδικότητες ξενοδοχειακών & επισιτιστικών επαγγελμάτων (Αγγλικά και Γερμανικά)
 • Μάρκετινγκ επισιτιστικών επιχειρήσεων – πωλήσεις
 • Δημόσιες σχέσεις στα τουριστικά επαγγέλματα και τα ξενοδοχεία
 • Διαχείριση εμπορευμάτων και αποτελεσματική οργάνωση αποθήκης
 • Κοστολόγηση παρασκευασμάτων τροφίμων και ποτών με Η/Υ
 • Σύνθεση μενού και επαγγελματική ορολογία
 • Ελληνική & διεθνής μαγειρική τέχνη
 • Οργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση μπουφέ
 • Σχεδιασμός και παρουσίαση επίσημων γευμάτων & διακόσμηση
 • Ελληνική & διεθνής ζαχαροπλαστική – αρτοποιία
 • Εφαρμογές και πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Εφαρμογή HACCP σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις

Οι γνώσεις και δεξιότητες, που αποκτούνται με την παρακολούθηση του προγράμματος για το επάγγελμα του Ξενοδοχοϋπαλλήλου, περιλαμβάνουν:

 • Ορολογία ξένων γλωσσών στις ειδικότητες ξενοδοχειακών & επισιτιστικών επαγγελμάτων (Αγγλικά και Γερμανικά)
 • Επαγγελματική αγωγή – εργασιακές σχέσεις – εργατική νομοθεσία
 • Διαχειριστική λογιστική ξενοδοχειακών & επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Λειτουργία υποδοχής ξενοδοχείου
 • Ξενοδοχειακές εφαρμογές με το πρόγραμμα Protel σε Η/Υ
 • Σύγχρονη εστιατορική τέχνη
 • Οργάνωση και παρουσίαση επίσημων γευμάτων (banquet)
 • Μπαρ (ΒAR) - οινολογία
 • Οροφοκομία (housekeeping)
 • Κοστολόγηση ξενοδοχειακών υπηρεσιών & τροφίμων – ποτών με H/Y
 • Σύνθεση μενού – επαγγελματική ορολογία
 • Διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων & επισιτιστικών μονάδων μαζικής εστίασης
 • Μάρκετινγκ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και πωλήσεις
 • Δημόσιες σχέσεις στα τουριστικά επαγγέλματα και τα ξενοδοχεία

Οι γνώσεις και δεξιότητες, που αποκτούνται με την παρακολούθηση του προγράμματος για το επάγγελμα του/της Ειδικού Εστιατορίου, περιλαμβάνουν:

 • Ορολογία ξένων γλωσσών στις ειδικότητες ξενοδοχειακών & επισιτιστικών επαγγελμάτων (Αγγλικά και Γερμανικά)
 • Επαγγελματική αγωγή – εργασιακές σχέσεις – εργατική νομοθεσία
 • Διαχειριστική λογιστική ξενοδοχειακών & επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Εφαρμογές και πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 • Εφαρμογή HACCP σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις
 • Σύγχρονη εστιατορική τέχνη
 • Οργάνωση και παρουσίαση επίσημων γευμάτων (banquet)
 • Μπαρ (ΒAR) – οινολογία και γευσιγνωσία όινου
 • Αναμίξεις & παρουσίαση ποτών στο Μπαρ
 • Τεχνικές τεμαχισμού (decoupage) - flambage – art de la table στο εστιατόριο
 • Κοστολόγηση ξενοδοχειακών υπηρεσιών & τροφίμων – ποτών με H/Y
 • Σύνθεση μενού – επαγγελματική ορολογία
 • Διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων & επισιτιστικών μονάδων μαζικής εστίασης
 • Μάρκετινγκ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και πωλήσεις
 • Δημόσιες σχέσεις στα τουριστικά επαγγέλματα και τα ξενοδοχεία

Επιχειρήσεις

Πλεονεκτήματα συμμετοχής επιχειρήσεων στο πρόγραμμα Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Λειτουργικά Πλεονεκτήματα

Δυνατότητα επιλογής των εκπαιδευομένων/εργαζομένων μέσω συνεντεύξεων.

Δυνατότητα συμμετοχής της επιχείρησής σας στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Σεμινάριο "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών" AdA International (Train the Trainer).

Συμβουλευτική και καθοδήγηση εκπαιδευομένων καθ' όλη τη διάρκεια της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης (Mentoring).

Marketing & Επικοινωνία

Χορήγηση Πιστοποιητικού συμμετοχής & Σήματος συνεργασίας στο πρόγραμμα Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από το Eλληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK), που μπορεί να χρησιμοποιείται από την επιχείρησή σας στις δράσεις επικοινωνίας, Marketing & CSR.

Αναφορά των επιχειρήσεων, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μέσω των δράσεων προβολής και επικοινωνίας του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ο συνδυασμός θεωρητικών γνώσεων και ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης εξασφαλίζει υπηρεσίες διεθνών προδιαγραφών στους πελάτες σας.

Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση με εναλλαγή ρόλων και θέσεων (Rotation), ώστε ο εκπαιδευόμενος να αντιλαμβάνεται πως λειτουργεί μια τουριστική μονάδα.

Ο εκπαιδευόμενος υιοθετεί τη φιλοσοφία της επιχείρησής σας μέσω της εκπαίδευσής του.

Ολιστική Προσέγγιση στην Εκπαίδευση

Εξασφάλιση της μέγιστης απόδοσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την ολοκλήρωση του τρίτου εκπαιδευτικού έτους.

Επαγγελματικό πρόγραμμα βασισμένο στο γερμανικό πρότυπο της Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Δυνατότητα απασχόλησης του εκπαιδευομένου καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Εκπαιδευμένο προσωπικό με γερμανική πιστοποίηση μετά την ολοκλήρωση της τριετούς εκπαίδευσης.


Έχετε στη διάθεση σας άρτια καταρτισμένους συνεργάτες την καλοκαιρινή περίοδο, δεδομένου ότι η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν.

Δηλώστε Σήμερα το Ενδιαφέρον σας

Προλάβετε τις εγγραφές, δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας για την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει!

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας δε θα μεταβιβαστούν σε τρίτους και τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το λόγο που επικοινωνείτε μαζί μας.

Ποιοί Είμαστε

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Bιομηχανικό Eπιμελητήριο


Ο ρόλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην επαγγελματική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι αντιπροσωπεύει τις ανάγκες των επιχειρήσεων και ταυτίζεται με την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Ενσωματώνοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιτυγχάνεται η άρτια σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας, έχοντας ως σκοπό μακροπρόθεσμα τη μείωση της νεανικής ανεργίας.

Επίσης, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο πιστοποίει τις επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις εκπαίδευσης και λειτουργούν βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών προτύπων. Κάθε επιχείρηση που κρίνεται κατάλληλη, λαμβάνει πιστοποιητικό από το Επιμελητήριο.

Στοιχεία Επικοινωνίας


Τηλέφωνο:
+30 217 000 2030


E-mail:
info@dual.com.gr


Διεύθυνση*:
Λεωφ.Ποσειδώνος 70, 166 75 Γλυφάδα (Palmyra Beach Hotel)

* (Στάση Λεωφορείου: 6η Γλυφάδας, Στάση Τραμ: Παλαιό Δημαρχείο)