Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο από το Σεπτέμβριο του 2013, σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ., την DEKRA Akademie ΕΠΕ, την Robinson Club και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου υλοποίησε το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα Mentoring Dual International ‘MENDI’, μεταφέροντας τα εργαλεία και τις μεθόδους της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα στον κλάδο του τουρισμού.

Το πρόγραμμα MENDI ξεκίνησε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 2013 και θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται έως το καλοκαίρι του 2018 από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και τη DEKRA. Οι νέοι εκπαιδεύτηκαν σε 3 ειδικότητες ως ‘Μάγειρες/Μαγείρισσες’, ‘Ξενοδοχειακοί υπάλληλοι’ και ‘Ειδικοί εστιατορίου’ σε Αθήνα και Κρήτη. Συνολικά αποφοίτησαν 143 νέοι.

Μετά το πέρας 4 ετών λειτουργίας του προγράμματος, τα αποτελέσματα είναι μόνο θετικά. Το επίπεδο εκπαίδευσης των μαθητευομένων ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο και η συνεργασία τους με τις επιχειρήσεις υπήρξε άρτια, με αποτέλεσμα πάνω από το 90% των αποφοίτων της σχολής να προσληφθούν μόνιμα σε διάφορες θέσεις ξενοδοχείων σε όλη την Ελλάδα.

top