Από το Σεπτέμβριο 2017 τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα συνεργασίας “GRÆDUCATION”, που αφορά την ανάπτυξη προγραμμάτων διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης στον κλάδο των «Πράσινων Επαγγελμάτων». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα Έρευνας FIAP (Ερευνητικό Ινστιτούτο για την καινοτόμα Σχεδίαση Επαγγελμάτων και την Πρόληψη) και το Wissenschaftpark Gelsenkirchen (Επιστημονικό Πάρκο Γκέλζενκίρχεν) και το HBZ (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Μίνστερ).

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ελλείψεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος της «Πράσινης Επιχειρηματικότητας» σε εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και την ανάπτυξη νέων εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού.

Τέλος, ήδη το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο έχει δημιουργήσει ένα πλάνο δράσεων με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τον ΟΑΕΔ.

top