Η AHK Akademie είναι καινούρια υπηρεσία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με σκοπό την συνεχή εξέλιξη των σύγχρονων στελεχών, μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων. Τα σεμινάρια αφορούν διαφορετικούς σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας (πχ Τρόφιμα, Τουρισμός, Διοίκηση Επιχειρήσεων κ.α.) και επικεντρώνονται στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων (soft skills) για στελέχη επιχειρήσεων. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο υλοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με καταξιωμένες Εταιρείες – Μέλη του χώρου, οι οποίες επικεντρώνονται στην Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Προϊόντων και Εγκαταστάσεων καθώς και στην Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210 6419036 ή μέσω e-mail: s.thiele@ahk.com.gr

AHK Akademie – Προγράμματα κατάρτισης

Στα εργαστήρια κατάρτισης που προσφέρει η AHK Akademie οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τις οριζόντιες Δεξιότητες (soft skills) και τις Δεξιότητες Διοίκησης, Ηγεσίας και Πωλήσεων, δεξιότητες αναγκαίες δίπλα στις κάθετες δεξιότητες που διαθέτει κανείς λόγω των σπουδών του, ώστε να είναι ανταγωνιστικός και να αυξήσει την απόδοσή του στην επιχείρηση που εργάζεται, σε ένα περιβάλλον συνεργασιμότητας.

Η προσαρμογή στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού απαιτεί συνεχή μετεκπαίδευση των στελεχών.

To πρόγραμμα εργαστηρίων κατάρτισης της AHK Akademie απαρτίζεται από 3 πυλώνες, ώστε να επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι το εργαστήριο ή τον συνδυασμό εργαστηρίων που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Η ανάπτυξη και εξέλιξη των διοικητικών στελεχών προάγει τις δεξιότητες ηγεσίας και είναι μια ιδιαιτέρως σημαντική ενότητα της ανάπτυξης προσωπικού, που απευθύνεται στα διοικητικά στελέχη όλων των βαθμίδων.
Κάποια στελέχη των επιχειρήσεων προάγονται και αναλαμβάνουν διευθυντικές θέσεις και αυτομάτως ηγετικό ρόλο. Τα καθήκοντα σημαντικά και οι απαιτήσεις πολλές. Δεν είναι όμως όλοι έτοιμοι να ανταποκριθούν στην νέα αυτή πρόκληση, αφού πιθανώς δεν έχουν την κατάλληλη προετοιμασία και κατάρτιση. Σίγουρα θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα νέα τους καθήκοντα πιο άμεσα και αποτελεσματικότερα, εάν είχαν λάβει προηγουμένως κατάλληλη κατάρτιση διοίκησης και ηγεσίας. Σε αυτό το σημείο έρχεται η ΑΗΚ Akademie να καλύψει το κενό και να βοηθήσει τα στελέχη να ανταπεξέλθουν προσφέροντας στοχευμένα κύκλο κατάρτισης Διοίκησης και Ηγεσίας. Στα εργαστήριά μας οι συμμετέχοντες μαθαίνουν την αποτελεσματική Ηγεσία και αναπτύσσουν σταδιακά το δικό τους ηγετικό στυλ προσαρμοσμένο στις ανάγκες του προσωπικού τους. Οι μέθοδοι και τα εργαλεία ηγεσίας που θα γνωρίσουν, θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες στα καθημερινά τους καθήκοντα διοίκησης και ηγεσίας και να δημιουργήσουν πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές ομάδες εργασίας.

Στην ανάπτυξη των οριζοντίων ή κοινωνικών δεξιότητες (soft skills) σε γενικές γραμμές, πρόκειται για όλες εκείνες τις παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση της εργασίας των εργαζομένων μιας εταιρείας με αύξηση της αποτελεσματικότητας και της συνεργασιμότητας των παρέχοντάς τους σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία που θα διευκολύνουν την καθημερινή τους εργασία και θα προάγουν την συνεργασία όλων στα πλαίσια της επιχείρησης.

Στα εργαστήρια κατάρτισης στις πωλήσεις που προσφέρουμε επιδιώκουμε να εμβαθύνουμε και να μεθοδεύσουμε την κατανόηση των συμμετεχόντων για τις επαγγελματικές πωλήσεις εστιασμένες στην κατανόηση και ικανοποίηση του πελάτη. Στα εργαστήρια μας αυτά που είναι διαδραστικά και με παιχνίδια ρόλων σε μελέτες περιπτώσεων αναπτύσσουμε μεθόδους και εργαλεία ανάλυσης αναγκών, συλλογιστικής και τεχνικές ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώληση μέσω της εστιασμένης επικοινωνίας με τον πελάτη και την δυνατότητα σχεδιασμού επαγγελματικών παρουσιάσεων. Με το πέρας της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να προσεγγίζουν τους πελάτες τους πιο στοχευμένα και μέσω εστιασμένης ενεργητικής ακρόασης να κατανοήσουν και να υλοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών τους με πιο βιώσιμο τρόπο.

Επόμενα Σεμινάρια

* Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εισηγητής

Χρήστος Κ. Αγρόγιαννος

Ο κ. Χρήστος Κ. Αγρόγιαννοs  με 20ετή διεθνή εμπειρία στις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο προσφέρει διαδραστικά και βιωματικά εργαστήρια για την ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σας, έχοντας δημιουργήσει μία ολοκληρωμένη σειρά από εργαστήρια δεξιοτήτων τόσο των οριζοντίων (soft skills) όσο και των δεξιοτήτων Διοίκησης και Ηγεσίας με αντικείμενα που αφορούν μια επιχείρηση.

LOGISTICS

Πρότυπα Φυσικής Ασφάλειας για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και συγκεκριμένα το Πρότυπο Ασφαλείας για Αποθήκες TAPA FSR 2017, το Πρότυπο Ασφαλείας για Οχήματα TAPA TSR 2017 και το νέο Πρότυπο Ασφαλείας για Χώρους Στάθμευσης TAPA PSR 2017.

To σεμινάριο βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της 7ης Μαρτίου 2013 για την ορθή διανομή των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (2013/C 68/01).
Η ορθή πρακτική διανομής είναι ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την αγορά, παραλαβή, αποθήκευση και εξαγωγή των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

FOOD INDUSTRY

Σε αυτό το σεμινάριο παρουσιάζεται το σύστημα HACCP και οι τρέχουσες νομικές απαιτήσεις για την εφαρμογή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νομικές απαιτήσεις για το HACCP αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την εφαρμογή όλων των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων που υπάρχουν αυτή την στιγμή στην αγορά (από το πρότυπο codex Alimentarius μέχρι και τα πρότυπα BRC-IFS). Η καλή γνώση του συστήματος οδηγεί σε αποτελεσματικότερη εφαρμογή του στην βιομηχανία και καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις ελεγκτικών υπηρεσιών και πελατών.

PHARMA

Για την παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων, η συμμόρφωση με τους κανόνες GMP είναι η καθοριστική παράμετρος για την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων. Για αυτό το λόγο κάθε εργαζόμενος στην φαρμακευτική βιομηχανία πρέπει να είναι εξοικιωμένος με τις βασικές απαιτήσεις των GMP.

LOGISTICS

FOOD INDUSTRY

PHARMA

top