Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

στην Επιχείρηση

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU) της Γερμανίας και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των τεχνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων, αναλαμβάνει την εκπόνηση του έργου “Young Energy Europe”, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την περιβαλλοντική προστασία και την εξοικονόμηση ενέργειας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων, ώστε να εκπαιδευτούν καταλλήλως σε θέματα περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να προσδιορίσουν τις κατάλληλες τεχνολογίες, μεθόδους και δράσεις που χρειάζονται ώστε η επιχείρηση που εργάζονται, να λειτουργεί εξοικονομώντας ενέργεια με γνώμονα την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Έργο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2017 και έχει συνολική διάρκεια τρία χρόνια και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Προστασία του Κλίματος (EUKI) του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος της Γερμανίας το οποίο επέλεξε μεταξύ άλλων χωρών την Ελλάδα ως το κατάλληλο κράτος-μέλος για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δράσης. Η Κεντρική Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γερμανίας (DIHK) συντονίζει το έργο και στις τέσσερις επιλεγμένες χώρες (Ελλάδα, Ουγγαρία, Τσεχία και Βουλγαρία).

1ος Κύκλος (Ολοκληρώθηκε):
Νοέμβριος 2018 – Ιανουάριος 2019 (Αθήνα)

2ος Κύκλος (Ολοκληρώθηκε):
Αύγουστος – Οκτώβριος 2019 (Κρήτη)

3ος Κύκλος (Ολοκληρώθηκε):
Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2019 (ΑΘήνα)

4ος Κύκλος:
Ιανουάριος – Μάρτιος 2020 (Θεσσαλονίκη)

Οι επιχειρήσεις δηλώνουν την συμμετοχή τους και τις/τους εργαζόμενες/εργαζόμενους που θα λάβουν μέρος στην εκπαίδευση.

Το σεμινάριο διάρκειας 4 ημερών παρέχει στους εκπαιδευόμενους βασικές γνώσεις για την ενέργεια, από την παραγωγή μέχρι την εξοικονόμησή της και τις σχετικές τεχνολογίες.  Για τη διευκόλυνση της πρακτικής εφαρμογής συμπεριλαμβάνονται και θέματα διαχείρισης έργων, ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας και χρήσης συσκευών μέτρησης.

Οι Energy Scouts θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν σε ένα χρονικό διάστημα μερικών εβδομάδων το δικό τους έργο ενεργειακής εξοικονόμησης.

Στην τελευταία φάση οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν σε ειδική ημερίδα τα έργα που σχεδίασαν και τα αποτελέσματα από την υλοποίησή τους. Στην ημερίδα θα έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους από την εμπειρία άλλων Energy Scouts σε άλλες επιχειρήσεις και έτσι να μπορούν μελλοντικά να αναζητήσουν και άλλες δυνατότητες ενεργειακής εξοικονόμησης στις επιχειρήσεις που εργάζονται.

ΟΦΕΛΗ

  • Μείωση ενεργειακού κόστους
  • Μείωση εκπομπών CO2 και ενεργειακού αποτυπώματος της επιχείρησης.
  • Προσφορά μιας χρήσιμης επιμόρφωσης στους εργαζόμενους που θα τους συνοδέψει σε όλο τον εργασιακό τους βίο.
  • Δημιουργία κινήτρου στους εργαζόμενους ώστε να αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα της μείωσης του ενεργειακού κόστους και να λαμβάνουν σχετικές πρωτοβουλίες.
  • Δημιουργία κουλτούρας αλληλοκατανόησης και συνεργασίας μέσα στην επιχείρηση με άμεσα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα τόσο στα οικονομικά αποτελέσματα όσο και στην εν γένει συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • Προβολή των αποτελεσμάτων των σχετικών πρωτοβουλιών σε συνεργάτες και πελάτες και ενίσχυση του προφίλ και γοήτρου της επιχείρησης.
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση δικών τους ιδεών και προτάσεων μέσα στην επιχείρηση.
  • Ενεργή συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • Απόκτηση του τίτλου Energy Scout που απονέμεται από το δίκτυο ΑΗΚ των διμερών γερμανικών επιμελητηρίων ανά τον κόσμο.

3η Απονομή βεβαιώσεων Energy Scouts | Αθήνα, 22/01/2020

1η Απονομή βεβαιώσεων Energy Scouts | Αθήνα, 28/01/2019
Επίσκεψη Energy Scouts | Κρήτη, 28/01/2019
2η Απονομή βεβαιώσεων Energy Scouts | Κρήτη, 25/09/2019

Πληροφορίες

Τμήμα Εκπαίδευσης
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Τηλ: 210 6419035

Email: young-energy-europe@ahk.com.gr

Website: www.young-energy-europe.eu

Facebook: Young Energy Europe

LinkedIn: Young Energy Europe (Greece)

top